Privacyverklaring van CGO-FONG

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024

Bij CGO-FONG hechten we veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en leden. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen van de gebruikers van onze website en hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen.

1. Gegevensverzameling

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt bij het gebruik van onze website, zoals uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer wanneer u:
- Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
- Informatie aanvraagt via ons contactformulier.
- Lid wordt van onze organisatie.

2. Gebruik van Gegevens

De verzamelde gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
- Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden.
- Om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, en diensten.
- Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

3. Delen van Gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij:
- Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzoek van u.
- Wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

4. Beveiliging
CGO-FONG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

5. Uw Rechten
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via [contactgegevens].

6. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u om regelmatig deze verklaring te bekijken.

Voor vragen over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@cgo-fong.nl.